کلید های میانبر در Visual Studio Code

کلید های میانبر در Visual Studio Code

کلید های میانبر در Visual Studio Code

ShortCut Keys in Visual Studio Code

توسط : admin
بررسی کلید های میانبر در محیط Visual Studio Code

 

ویژوال استودیو کد یک ویرایشگر کد سبک اما قدرتمند است که روی دسک تاپ شما اجرا می شود و برای  سیستم عامل های ویندوز ، macOS و Linux موجود است. این برنامه با پشتیبانی داخلی از  JavaScript ، TypeScript و Node.js ساخته شده  و دارای اکو سیستمی غنی از افزونه ها برای سایر زبانها (مانند C ++ ، C # ، Java ، Python ، PHP ، Go) و همچنین فریمورک هایی (مانند .NET و Unity) میباشد .

 

در این آموزش وظایف کلید های میبانبر را در این محیط بررسی میکنیم .

کلید های عمومی General

Ctrl+Shift+P, F1  نمایش پالت فرمان 
Ctrl+Pباز کردن سریع فایل ، رفتن به فایل
Ctrl+Shift+Nباز کردن نمونه و یا پنجره جدید
Ctrl+Shift+Wبستن پنجره یا نمونه
 ,+ Ctrlتنظیمات کاربر
Ctrl+K Ctrl+Sکلید های میانبر

 

کلید های ویرایش کد Basic edit

Ctrl+X برش متن
Ctrl+Cکپی متن

↑ / ↓  + Alt 

جابجایی بین خطوط بالا/پایین
Ctrl+Shift+Kحذف خط
Ctrl+Enterدرج خط جدی در زیر خط فعلی
Ctrl+Shift+Enterدرج خط جدید در بالای خط فعلی
\+Ctrl+Shiftپرش به انتهای براکت جاری
 ] / [ + Ctrlتنظیم فاصله کد از کناره ها
Home / Endرفتن به ابتدا یا انتهای خط
Ctrl+Homeرفتن به ابتدای فایل
Ctrl+End رفتن به انتهای فایل
 ↑ / ↓  + Ctrlاسکرول بین خطوط بالا یا پایین
Alt+PgUp / PgDnاسکرول صفحه بالا یا پایین
 ] +Ctrl+Shiftباز کردن یک ناحیه
[ +Ctrl+Shiftبسته یک ناحیه
 [ +Ctrl+K Ctrlبستن همه  زیر ناحیه ها region
 ] +Ctrl+K Ctrlباز کردن همه  زیر ناحیه ها region
Ctrl+K Ctrl+0بستن همه ناحیه ها region
Ctrl+K Ctrl+Jباز کردن همه ناحیه ها region
Ctrl+K Ctrl+Cکامنت کردن کد
Ctrl+K Ctrl+U خارج کردن از کامنت
 /  +Ctrlکامنت کردن خط جاری
 Shift+Alt+A کامت کردن بلاک جاری
Alt+Zسوییچ حالت WodWrap

 

ناوبری Navigation

Ctrl+Tنمایش سمبولها بر اساس کلمه ای که نشانگر روی آن است
Ctrl+Gپرش به شماره خط انتخاب شده
Ctrl+Pپرش به فایل
Ctrl+Shift+Oرفتن به یک نشانه در فایل جاری
Ctrl+Shift+M نمایش پنل خطاها یا هشدارها
F8رفتن به خطا یا هشدار بعدی
Shift+F8رفتن به خطا یا هشدار قبلی
Ctrl+Shift+Tab با نگهداشتن Ctrl و shift و زدن دکمه تب بین فایلهای که در تاریخچه باز شده حرکت میکند
  ← / → + Altرفتن به مکان قبلی یا بعدی اشاره گر

 

جستجو و جایگزین کردن Search and replace 

Ctrl+F جستجو
Ctrl+H جایگزین کردن متن
F3 / Shift+F3جستجوی بعدی یا قبلی
Alt+Enterقرار دادن موارد جشتجو شده در حالت انتخاب جهت جاگزین کردن متن به صورت تایپ
Ctrl+Dقرار دادن متن در جستجوی بعدی
Ctrl+K Ctrl+Dقرار دادن انتخاب قبلی در جستجو بعدی
Alt+C / R / W سوییچ بین حساسیت متن/ فرمت متن/عین کلمه

 

چند اشاره گر و انتخاب Multi-cursor and selection

Alt+Clickافزودن اشاره گر به فایل جهت نوشتن متن در مکان آنها
  ↑ / ↓ + Ctrl+Altافزودن اشاره به قبل یا بعد مکان فعلی
Ctrl+U منتفی کردن عملیات انتخاب اشاره گر قبلی
Shift+Alt+I افزودن اشاره گر به انتهای خطوط انتخاب شده
Ctrl+L انتخاب خط فعلی
Ctrl+Shift+Lانتخاب همه کلمات مشابه بر اساس متن انتخاب شده
Ctrl+F2 انتخاب همه کلمات مشابه بر اساس کلمه زیر اشاره گر
→ +Shift+Altگسترش دادن قسمت انتخاب شده
← + Shift+Altکوچک کردن قسمت انتخاب شده
(Shift+Alt + (drag mouseانتخاب ستونی از متن
(Ctrl+Shift+Alt + (arrow keyانتخاب ستونی از متن
Ctrl+Shift+Alt +PgUp/PgDnانتخاب ستونی از صفحه بالا یا پایین

 

ویرایش در زبانهای پر کاربرد Rich languages editing

Ctrl+Spaceبازشدن لیست پیشنهادات دستورات
Ctrl+Shift+Spaceنمایش لیست پارامترها
Shift+Alt+F قالب بندی یا مرتب سازی صفحه
Ctrl+K Ctrl+Fفرمت بندی متن انتخاب شده
F12 پرش به محل تعریف 
Alt+F12 مشاهده محل تعریف
Ctrl+K F12 باز کردن محل تعریف در کناره ها
.  + Ctrlرفع مشکل فوری توسط IDE
Shift+F12 نمایش ارجاعات
F2 تغییر نام متد در هر جایی که استفاده شده
Ctrl+K Ctrl+X حذف فضای خالی
Ctrl+K Mتغییر زبان برنامه نویسی در فایل

 

مدیریت ویرایشگر Editor management

Ctrl+F4, Ctrl+W بستن ویرایشگر
Ctrl+K F بستن پوشه
 \ + Ctrlتقسیم کردن ویرایشگر به دو قسمت
Ctrl+ 1 / 2 / 3 گروه بندی ویرایشگر ها
←/→ + Ctrl+K Ctrlجابجایی بین گروه های ویرایشگرها
Ctrl+Shift+PgUp / PgDnرفتن به ویرایش چپ یا راست
← / →Ctrl+Kرفتن به گروه ویرایشگر فعال

 

مدیریت فایلها File management

Ctrl+N فایل جدید
Ctrl+Oبازکردن فایل
Ctrl+S ذخیره
Ctrl+Shift+S ذخیره با ...
Ctrl+K Sذخیره همه تغییرات
Ctrl+F4بستن
Ctrl+K Ctrl+Wبستن همه
Ctrl+Shift+T بازکردن ویرایشگر بسته شده
Ctrl+K Enter نگه داشتن حالت قبلی ویرایشگر باز
Ctrl+Tabباز کردن بعدی
Ctrl+Shift+Tabبازکردن قبلی
Ctrl+K Pکپی کردن مسیر فایل انتخاب شده
Ctrl+K Rبازکردن فایل انتخاب شده در مرورگر فایل سیستم عامل
Ctrl+K Oنمایش فایل انتخاب شده در پنجره جدید

 

نمایش Display

F11سوییچ به حالت تمام صفحه
Shift+Alt+0سوییچ حالت افقی یا عمودی ویرایشگر
- / = + Ctrl زوم داخل یا بیرون ویرایشگر
Ctrl+B سوییچ به حالت نمایش سایدبار
Ctrl+Shift+E نمایش اکسپلورر
Ctrl+Shift+Fنمایش جستجو
Ctrl+Shift+Gنمایش پنل کنترل سورس کد
Ctrl+Shift+Dنمایش پنل دیباگ
Ctrl+Shift+X نمایش افزونه ها
Ctrl+Shift+Hجایگزینی در فایل ها
Ctrl+Shift+J سوییچ به حالت جستجو  در جزئیات
Ctrl+Shift+Uنمایش پنل خروجی
Ctrl+Shift+V باز کردن برچسب یا نشانه قبلی
Ctrl+K Vبازکردن نشانه قبلی در سایدبار
Ctrl+K Z نمایش حالت زن مود برای خروج دوبار esc بزنید

 

دیباگ Debug

F9سوییچ نقطه شکست Break Point
F5اجرای برنامه / ادامه دادن برنامه
Shift+F5متوقف کردن برنامه
F11 / Shift+F11 حرکت درونی در حالت دیباگ 
F10حرکت خطی در حالت دیباگ
Ctrl+K Ctrl+I نمایش Hover

 

ترمینال Integrated terminal

` + Ctrlباز کردن ترمینال
`+Ctrl+Shiftباز کردن ترمینال جدید
Ctrl+C کپی متن
Ctrl+Vالصاق متن
↑ / ↓ +Ctrlاسکرول ترمینال
Shift+PgUp / PgDnاسکرول در صفحه
Ctrl+Home / Endاسکرول به بالا یا پایین

 

امیدوارم راهنمای استفاده از کلید های میانبر در محیط ویژوال استادیو کد به شما در کد نویسی کمک کنه . اگر سوالی داشتید حتما در قسمت نظرات با من در میون بگذارید .

 

 

 

نظرات :

در عرض چند دقیقه برای ایجاد حساب

کاربری خود اقدام کنید


اکنون حساب کاربری خود را ایجاد کنید!


ایجاد حساب کاربری

با ثبت نام در نیلوتک از آخرین بروز رسانی های آموزش ها و مقالات سایت مطلع شوید