معرفی ویژگی های جدید es7

معرفی ویژگی های جدید es7

معرفی ویژگی های جدید es7

Introducing the new features that ECMAScript 2016 (ES7) adds to JavaScript

توسط : admin
از آنجا که ECMAScript 2015 (که همچنین با عنوان ES6 شناخته می شود) منتشر شد ، مجموعه عظیمی از ویژگی های جدید را معرفی کرده است.با معرفی es7 نیز ویژگیهای جدیدی اضافه شد .

 

ویژگی بسیاری در اکما اسکریپت ۶ ارائه شد که شامل arrow functions ، sets ، maps ، کلاس ها و destructuring و موارد دیگر هستند. از بسیاری جهات ، ES2015 تقریباً مثل یادگیری نسخه جدید JavaScript است.

 

کمیته فنی Ecma 39 مشخصات ECMA را کنترل می کند. آنها تصمیم گرفتند نسخه جدیدی از ECMAScript را هر سال با شروع سال 2015 منتشر كنند. بروزرسانی سالانه به معنای انتشار نسخه های بزرگ دیگری مانند ES6 نیست.

ECMAScript 2016 تنها دو ویژگی جدید را معرفی کرد:

  • Array.prototype.includes()
  • Exponentiation operator

 

()Array.prototype.includes

Array.prototype.includes () آرایه را برای مقدار منتقل شده به عنوان آرگومان بررسی می کند. اگر آرایه حاوی مقدار باشد ، true می آید ، در غیر این صورت ، false برمی گردد.

قبل از این ، ما نیاز به استفاده از Array.prototype.indexOf () برای بررسی اینکه آیا آرایه داده شده دارای یک عنصر است یا خیر ،داشتیم .

 

let numbers = [1, 2, 3, 4];

 

if(numbers.indexOf(2) !== -1) {  console.log('Array contains value');}

 

با ECMA2016 ، می توانیم بنویسیم:

 

if(numbers.includes(2)) {  console.log('Array contains value');}

 

array.prototype.includes ()  مقدار NaN را بهتر از Array.prototype.indexOf ()  اداره می کند. اگر آرایه حاوی NaN باشد ، indexOf () هنگام جستجو برای NaN ، یک شاخص صحیح را برنمی گرداند.

Array.prototype.includes () مقدار صحیح را هنگام جستجو برای NaN برمی گرداند.

NaN یک ویژگی شیء جهانی JavaScript است و مقداری را نشان می دهد که یک عدد نیست. هنگام مقایسه NaN با یک مقدار دیگر ، تناقض هایی وجود دارد. این موارد در Array.prototype.includes () ذکر شده است ، اما در Array.protoype.indexOf نیست.

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, NaN];
console.log(numbers.indexOf(NaN)); //Prints -1console.log(numbers.includes(NaN)); //Prints true

 

Exponentiation Operator

جاوا اسکریپت در حال حاضر از بسیاری از اپراتورهای حساب مانند + ، - ، * و بیشتر پشتیبانی می کند.

ECMAScript 2016 اپراتور نمایی را معرفی کرد ، **.

همان هدفی دارد که Math.pow (). اولین عدد وارد شده به توان عدد دوم برمی گرداند.

let base = 3;let exponent = 4;let result = base**exponent;
console.log(result); //81

 

نتیجه گیری 

ویژگی های جدید معرفی شده توسط ECMA2016 گزینه های مناسب برای عملکردهای موجود را ارائه می دهد.

با نگاه به آینده ، ECMA2017 در ژوئن سال ۲۰۱۷ نهایی شد. ویژگی های جدید شامل async / await ، SharedArrayBuffer و برخی روش های مفید برای Object.prototype است.

نظرات :

در عرض چند دقیقه برای ایجاد حساب

کاربری خود اقدام کنید


اکنون حساب کاربری خود را ایجاد کنید!


ایجاد حساب کاربری

با ثبت نام در نیلوتک از آخرین بروز رسانی های آموزش ها و مقالات سایت مطلع شوید